Skip to main content

Aan: Beste wethouders in Nederland,

De Wet maatschappelijke ondersteuning

Mensen die een taxi nodig hebben vanuit de Wmo, mogen niet afhankelijk worden van vrijwilligers. Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat de taxi beschikbaar is op het moment dat zij een taxi nodig hebben. Dat is bij vrijwilligers niet altijd het geval. Daarnaast zou er een betere CAO moeten komen voor de chauffeurs van de Wmo-taxi. Zij hebben te maken met hoge werkdruk.

· Mensen moeten de uren begeleiding krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.

· Iemand die een rolstoel nodig heeft, moet te allen tijde een beroep kunnen doen op de gemeente voor een passende rolstoel en niet met zomaar een rolstoel die toevallig nog in het archief staat.

· Wanneer mensen met een hulpvraag bij de gemeente komen, moeten de consulenten voldoende kennis hebben om deze mensen te helpen. Belangrijk om vroeg te signaleren wat de hulpvraag is en wat gewenst is bij de omstandigheden en situatie van de hulpvrage

Waarom is het belangrijk?

De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om mensen met een hulpvraag van passende zorg en ondersteuning te voorzien. Zodat deze mensen hun leven zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten, kunnen meedoen in de samenleving en langer thuis kunnen blijven wonen. Omdat mensen dat zelf willen en omdat de overheid dat van hen vraagt.

In de kranten verschijnen steeds vaker berichten over misstanden wat betreft de zorg en ondersteuning die mensen krijgen. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Zo kreeg iemand die recht had op 6 uur begeleiding, slechts 2 uur begeleiding omdat het budget van het bureau dat de begeleiding bood niet meer uren toestond. Bij een ander bureau wilde degene die begeleiding bood alleen maar met de hulpvrager gamen, terwijl de hulpvrager hier geen behoefte aan had. In andere gevallen wordt gezocht naar de goedkoopste oplossing voor dagbesteding, hulpmiddelen of huishoudelijke hulp. Oplossingen die goed zijn voor de financiën van de gemeente, maar niet passend voor de hulpvrager. Bij de Wmo zou het moeten gaan over de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en hun participatie.

Daarom roepen wij u op:

Updates

2019-11-05 15:05:02 +0100

25 handtekeningen verzameld

2019-08-06 09:19:16 +0200

10 handtekeningen verzameld