Skip to main content

Aan: De Meerderheid

Democraat Tegen Haat

Ik ben een #DemocraatTegenHaat!

De verkiezingsuitslag maakt me strijdbaar. Een hard roepende en snel groeiende minderheid dreigt ons land te splijten, en daar moeten we politiek met een ruggengraat tegenover zetten om Nederland een eerlijk, duurzaam, inclusief en rechtvaardig land maken. Nu de politiek ons wil verdelen, laten wij het tegendeel zien. Ik sta voor meer eenheid, met een krachtig geluid tegen racisme, klimaatontkenning, ondermijning van de journalistiek en wetenschap, islamofobie en haat. Wij zijn met meer!

Dit was het voorjaar van de hoop en de macht van de samenleving. Tienduizenden Nederlanders bepaalden het maatschappelijk debat, gingen de straat op, en bereikten resultaten. Jongeren zeiden tegen volwassenen: als jullie niks aan de toekomst van onze planeet doen, doen wij het. Tijdens de Women’s March demonstreerde een diverser gezelschap dan ooit samen voor gelijkheid en inclusiviteit. Tijdens de klimaatmars zeiden 40.000 Nederlanders dat vervuilers hun eerlijke deel moeten betalen. En we zagen ook resultaten. Eerst dwongen kerken, lokale politici en betrokken burgers een kinderpardon af voor in Nederland gewortelde kinderen, en daarna besloot het kabinet tot de eerste stappen naar een CO2-belasting en een wat eerlijkere rekening voor ons klimaatbeleid.

Waarom is het belangrijk?

Diezelfde strijdbaarheid blijkt nu harder nodig dan ooit! Want de afgelopen dagen werd gedebatteerd over stellingen als 'De islam hoort niet bij Nederland' en menig politicus maakte van het schietincident op het 24 Oktoberplein een politieke stunt. Xenofobe boodschappen nestelen zich gevaarlijk dicht bij het centrum van de macht en islamofobie lijkt helemaal genormaliseerd te zijn. Het laat zien wat er gebeurt als wij niet zelf het debat domineren en uitspreken wat we zelf belangrijk vinden. Dus is nu het moment om als verdraagzame meerderheid samen in actie te komen voor een inclusieve, duurzame en rechtvaardige samenleving.

Wij als samenleving staan op, om het voortouw te nemen. Opkomen tegen racisme, klimaatontkenning, ondermijning van de journalistiek en wetenschap, islamofobie en haat vereist moed en een rechte rug. We moeten ons laten zien en ons nog harder en gezamenlijker uitspreken. Laat ons het voorbeeld geven aan onze politici. Door ons actief uit te spreken en te weren tegen onrecht, de straat op te gaan, en te vragen om politieke verandering.

Als democraat tegen haat ben ik tegen onverdraagzaamheid, en sta ik pal voor mensenrechten, eerlijke kansen voor iedereen, voor een eerlijk klimaatbeleid en voor een betere verdeling van de welvaart. Wij zijn niet alleen voorvechters van een eerlijke economie, een groene toekomst, een inclusieve samenleving óf een rechtvaardige democratie. Wij zijn het allemaal tegelijk.

Wij laten ons niet verdelen. Wij zijn met meer!

Updates

2019-03-22 21:23:29 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2019-03-22 19:25:16 +0100

500 handtekeningen verzameld

2019-03-22 18:27:02 +0100

100 handtekeningen verzameld

2019-03-22 18:18:21 +0100

50 handtekeningen verzameld

2019-03-22 17:57:31 +0100

25 handtekeningen verzameld

2019-03-22 17:46:04 +0100

10 handtekeningen verzameld