• Laat Shell niet wegkomen met een corruptieschandaal!
  Shell en andere verdachten, waaronder de Italiaanse oliemultinational Eni, werden in Italië al vervolgd omdat zij 1,1 miljard aan steekpenningen zouden hebben betaald om het olieveld aan de Nigeriaanse kust in handen te krijgen. Maar in 2021 werden alle verdachten vrijgesproken in een zeer controversieel vonnis. Nog vreemder is dat de Italiaanse aanklager die de zaak in eerste instantie had geopend niet meer de kans kreeg om in hoger beroep te gaan tegen Shell. Hij werd vervangen. Het beroep is hierna ingetrokken. Door regels tegen dubbele vervolging is vervolging van Shell in Nederland voor het verschaffen van 1,1 miljard dollar aan steekpenningen onmogelijk. Het OM wilde Shell vervolgen, maar omdat Italiaans bedrijf ENI waarmee zij samenwerkte al (zonder consequenties) is vervolgd, kan dit nu niet. Er zijn ook andere misdrijven, zoals witwassen van geld, bedrog en diefstal, die nu helemaal niet vervolgd worden. Dat is een probleem! Het OM kan kiezen om deze misdrijven alsnog te vervolgen en een rechtvaardig vonnis af te dwingen. Shell komt al decennia weg met het vervuilen van de planeet op gigantische schaal. Doormiddel van ontkenning, greenwashing en corruptie pompt het al sinds begin vorige eeuw tonnen aan CO2 in de lucht. Daarom moeten we Shell aanpakken op alle mogelijke manieren. Laten we iedereen eraan herinneren dat zelfs Shell gerechtigheid niet kan ontlopen en teken de brief! Wil je meer weten? Kijk dan hier: https://www.degoedezaak.org/shells-corruptieschandaal-opl245 BONDGENOTEN: Extinction Rebellion ASEED Fossielvrij NL Transnational Institute ShellMustFall Fridays for Future NL
  243 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door DeGoedeZaak Picture
 • Kabinet, houd je aan je afspraak en stop fossiele investeringen in het buitenland!
  Tijdens de Klimaattop in Glasgow in november 2021 maakte de Nederlandse regering een historische draai: na steeds te hebben geweigerd, tekende Rutte onder publieke druk uiteindelijk de zogenaamde Glasgowverklaring. Hiermee beloofde Nederland om per eind 2022 te stoppen met de financiële overheidssteun voor fossiele projecten in het buitenland en in plaats daarvan publiek geld te investeren in hernieuwbare energie. Maar nu staat deze belofte onder druk, zo blijkt uit een recent verschenen Kamerbrief [1] en de beleidsnota van minister Liesje Schreinemacher (BHOS). Een goede uitvoering van de Glasgowverklaring kan miljarden aan fossiele investeringen verschuiven richting hernieuwbare energiebronnen. Veel fossiele projecten zouden zonder deze overheidssteun namelijk niet van de grond komen. Samen met de andere ondertekenaars heeft Nederland de kans om $28 miljard dollar per jaar [2] te verschuiven van fossiele naar hernieuwbare projecten. Als andere landen dit voorbeeld volgen kan er zelfs $39 miljard per jaar worden verschoven en dat bedrag is groot genoeg om iedereen die dat nog niet heeft toegang te geven tot energie. Het kabinet had de Tweede Kamer beloofd om de Glasgowverklaring voor de zomer uit te werken en te vertalen in concreet beleid. Dit is niet gebeurd. In plaats hiervan heeft de regering laten weten dit uit te stellen en af te wachten wat andere landen gaan doen. Uit de recente Beleidsnota van het Ministerie van BHOS blijkt bovendien dat de overheid een uitzondering op de Glasgowverklaring wil maken voor investeringen in fossiel als de energievoorziening in het geding is. Door dit niet verder te definiëren, bestaat er een risico dat dit misbruikt wordt om door te gaan op de oude, fossiele, voet. Dit brengt niet alleen onze klimaatdoelen in gevaar, maar Nederland gijzelt zo ook de groene transitie in armere landen. Deze landen worden door de fossiele investeringen afgeremd in hun duurzame ontwikkeling en vangen de zwaarste klappen op van klimaatverandering en de financiële risico’s van fossiele energie. Daarnaast lost het de huidige problemen met energieleveringszekerheid niet op [3]. Integendeel. Het niet nakomen van de belofte uit Glasgow is onacceptabel, want de klok is aan het tikken om nog een kans te houden om onder de 1,5C opwarming te blijven. De Tweede Kamer moet er bij het kabinet op aandringen om de Glasgowverklaring goed uit te voeren en niet af te zwakken. Daarom is het nodig dat wij nu weer van ons laten horen! [1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z14649did=2022D30204 [2] https://www.iisd.org/publications/report/turning-glasgow-statement-into-action [3] https://fd.nl/opinie/1444085/glasgow-beloften-moeten-ook-nu-worden-nagekomen-pkg2caOedT79
  8.341 van 9.000 Handtekeningen
  Gemaakt door DeGoedeZaak
 • Voer jij met ons het komende jaar campagne op de 'Klimaatmiljarden'?
  De urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken is groot. Zowel in Nederland als daarbuiten worden er miljarden vrijgemaakt om die crisis te bestrijden. Maar veel oplossingen waarin wordt geïnvesteerd zijn helemaal niet groen. Keer op keer moeten we concluderen dat onze volksvertegenwoordigers kiezen voor oplossingen die niet ver genoeg gaan en die bovendien het huidige systeem in stand houden. Geld pompen naar vergroening van grote vervuilers, zonder ze een klimaatplicht op te leggen #IsNietGroen. Inzetten op het uit de lucht halen van CO2 in plaats van nu de uitstoot radicaal terugdringen #IsNietGroen. Gas en kernenergie als duurzaam aanmerken in de Europese Taxonomie #IsNietGroen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. En helaas werkt de strategie van deze rechtse politici. Steeds meer Nederlandse kiezers vinden bijvoorbeeld dat ons kabinet met het meest recente regeerakkoord op de juiste klimaat-koers ligt. Dat is heel slecht nieuws. Daar moeten we iets tegenover stellen. Met de Klimaatmiljarden-campagne vertellen we daarom een alternatief verhaal. Via onze eigen klimaatcampagnes, en die van onze burgerscampaigners en bondgenoten, ontkrachten we de valse oplossingen en proberen we de steun voor échte antwoorden op de klimaatcrisis te verhogen. En daar hebben we jouw hulp hard bij nodig!
  462 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Jesse van DeGoedeZaak Picture
 • Wij eisen eerlijke klimaatberichtgeving van de Volkskrant
  Een krant heeft een maatschappelijke taak als vierde macht. Als de bevolking te weinig op de hoogte is van de gevolgen van politieke besluiten voor ons klimaat, wordt het onmogelijk om (letterlijk) het tij te keren.
  410 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Zinzi van der Aar
 • Verdedig het klimaat - geen bezuinigingen op onze toekomst!
  Het Klimaatfonds en Stikstoffonds zijn hele belangrijke fondsen. Het Klimaatfonds van 35 miljard euro is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om de klimaatdoelen te behalen. Het Stikstoffonds van 25 miljard euro is cruciaal voor het terugbrengen van de stikstofvervuiling in Nederland. Deze fondsen zijn geleende gelden, dat betekent dat deze fondsen later dus terugbetaald worden door jongeren en toekomstige generaties, terwijl er ook nu voor gekozen kan worden om vervuilende bedrijven meer belasting te laten betalen op de negatieve impact die zij hebben op het klimaat en de stikstofcrisis. Geld wegnemen van het Klimaatfonds en het Stikstoffonds, gaat ten koste van de langetermijnveiligheid en -zekerheid. Het klimaat wordt voor de zoveelste keer gezien als een bijzaak of probleem voor later, terwijl de tijd om te handelen nu is. Acute crises moeten onze ambities voor de toekomst niet in de weg blijven zitten en langetermijndoelen zoals een leefbare toekomst moeten een prioriteit blijven. Op deze wijze neemt de politiek bestaanszekerheid bij jonge en toekomstige generaties weg, zodat ze geen lastige keuzes hoeven te maken in het hier en nu. 35 miljard voor 10 jaar is een mooi begin, waarvan elke cent hard nodig is. Laat jongeren en toekomstige generaties niet de prijs betalen voor problemen van nu, ten koste van hun toekomst. Teken daarom nu onze petitie tegen deze bezuinigingen! De petitie wordt gesteund door: - Youth for Climate - DWARS - Perspectief - Klimaat en Energie Koepel - Studenten voor Morgen - Jonge Democraten - Natuur en Milieufederatie - Extinction Rebellion NL - Landelijke Studentenvakbond - PINK!
  1.947 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door De Jonge Klimaatbeweging
 • Teken voor een duurzame gemeentepolitiek in Nijmegen!
  De noodsituatie voor klimaat en ecologie zijn al uitgeroepen in de Gemeente Nijmegen! B&W en de (nieuwe) raad, handel daar dan ook naar! De ondertekenende organisaties en personen staan in grote lijnen achter eisen van de klimaatcoalitie Nijmegen. Wil je meer weten over hoe wij onze eisen willen laten uitvoeren? Op onze website wordt er per eis uitgelegd welke concrete stappen de politieke partijen moeten nemen. https://klimaatcoalitienijmegen.nl/eisen/#crisis Teken de petitie en help mee in Nijmegen een echt daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid te realiseren!
  286 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Netwerkgroep Klimaatcoalitienijmegen
 • Onze premies, wij beslissen: verzekeraars, beleg onze premies duurzaam!
  - We willen meer inzicht: de verzekeraars geven ons geen (of weinig) inzicht in waar de beleggingen van onze premies naartoe gaan. Zoals we weten gaat 65% hiervan naar niet-duurzame beleggingen die te maken kunnen hebben met de uitputting van fossiele brandstoffen, kinderarbeid, wapenhandel of ontbossing. - We willen meer invloed: op dit moment hebben wij geen invloed op de beleggingen die worden gedaan met onze premies. - We willen een duurzame toekomst: om onszelf van een duurzamere wereld te verzekeren, willen wij met deze petitie de macht bij de verzekerde zelf leggen als het gaat om het beleggen van de premie. TEKEN DE PETITIE! Dus wil jij jezelf en jouw kinderen verzekeren van een duurzame toekomst? Zet dan deze stap en zorg ervoor dat jouw premie duurzaam wordt belegd. Teken de petitie! #VerzekerJeVanEenDuurzameToekomst [1] https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/september/beleggers-beter-informeren-duurzaamheid
  77 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Marcel Janssen
 • Burgerinitiatief klimaat- en ecologische noodtoestand Castricum
  De wereld verkeert in een zeer zorgelijke toestand wat betreft het klimaat en ecologie. De gemiddelde temperatuur is al met 1,1 graad gestegen, in Nederland zelfs met 1,7 graden. Deze temperatuurstijging is zeer gevaarlijk en vormt een existentiële bedreiging voor het leven op aarde. Naast het gevaar van klimaatverandering vormt met betrekking tot ecologie het verlies van soortenrijkdom (biodiversiteit) eveneens een grote bedreiging. Voor zowel de voedselvoorziening, de economische ontwikkeling als de financiële stabiliteit. In Nederland is 85% van de oorspronkelijke soortenrijkdom al verloren gegaan. We ondermijnen de ecosystemen die we nodig hebben voor ons voortbestaan. Klimaatverandering heeft een grote invloed op de vrede en veiligheid in de wereld en een potentieel ontwrichtende invloed op de samenleving door oorlogen en vluchtelingenstromen. Luchtvervuiling als gevolg van fossiele brandstoffen veroorzaakt wereldwijd 8,7 miljoen doden per jaar . In Nederland veroorzaken milieufactoren ongeveer 6% van de ziektelast en overlijden 20.000 per jaar aan de gevolgen van luchtvervuiling (fijnstof). Omgerekend naar de gemeente Castricum zijn dat 42 mensen per jaar. Daarbij komen nog doden als gevolg van hittegolven, oplopend tot een wereldwijd totaal van 83 miljoen tussen 2020 en 2100 . De verwachtingen zijn dat record verbrekende hittegolven nog vaker gaan voorkomen in de toekomst. De klimaatcrisis is volgens het medisch tijdschrift the Lancet de grootste bedreiging voor de gezondheid in de 21ste eeuw. Klimaatverandering is niet alleen iets waarvan we in de toekomst de gevolgen van gaan merken, want nu al zijn de gevolgen ernstig en kostbaar. De watersnood in Limburg veroorzaakte alleen al in de gemeente Valkenburg 400 miljoen euro schade. Door klimaatverandering neemt zowel de kans op hittegolven als extreme neerslag toe, met funeste gevolgen. In Nederland gaat het nu al om 250 doden per jaar door hitte als gevolg van klimaatverandering . Ondanks al dit alles blijven de Nederlandse inspanningen ver achter bij wat er nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Om een 66% kans te hebben om onder de anderhalve graad opwarming te blijven, zoals beoogd met het Parijs-akkoord, moet Nederland al in 2026 CO2 neutraal zijn. Het is dus, zelfs los van het Urgenda-vonnis waar de Nederlandse staat niet aan voldoet, evident dat de inspanningen ver achter blijven bij wat er nodig is om Castricum een veilige toekomst te geven. Als kustplaats heeft Castricum daarnaast te maken met bedreiging door de stijging van de zeespiegel. Die heeft nu al invloed op de voedselvoorziening omdat verzilting van de landbouwgrond onze voedselproductie bedreigt. Dit is een burgerinitiatief van Extinction Rebellion Castricum
  311 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Lucas Winnips
 • Rijksambtenaren voor een fossielvrij ABP pensioen
  De aarde warmt op als gevolg van het verbruik van fossiele brandstoffen (kolen, teerzand, olie en gas). Daardoor worden we wereldwijd geconfronteerd met een klimaatcrisis. De aanpak van deze crisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De Nederlandse overheid erkent de ernst en urgentie van de gevolgen van klimaatverandering en committeert zich aan het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. Ook de financiële sector, waaronder pensioenfonds ABP, heeft haar handtekening gezet onder het Nationale Klimaatakkoord, waarmee Nederland wil voldoen aan de afspraken uit het Parijsakkoord. Meerdere studies, zoals een recent rapport van het gerenommeerde Internationale Energie Agentschap (IEA), geven aan dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden alleen mogelijk is door onmiddellijk te stoppen met investeringen in nieuwe fossiele projecten. Bovendien zal er fors geïnvesteerd moeten worden in hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie. Rijksambtenaren leveren hier een bijdrage aan en zetten zich dagelijks in om de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord te helpen realiseren. Ons pensioenfonds ABP investeert echter nog steeds in belangrijke mate in de fossiele industrie en toont geen ambitie om deze investeringen op de korte termijn af te bouwen. 120.000 rijksambtenaren dragen elke maand een aanzienlijk deel van hun inkomen af aan ABP, zonder de keuze te hebben voor een fossielvrij alternatief pensioenfonds. ABP heeft de zorgplicht en de verantwoordelijkheid om in het belang van zijn deelnemers te handelen. Maar de stappen die ABP tot nu toe neemt zijn naar onze mening absoluut niet voldoende. Het streven van ABP om in dialoog met fossiele bedrijven meer in te zetten op een transitie naar een klimaatneutraal Nederland heeft niet geleid tot korte termijn doelen die in lijn zijn met het Parijsakkoord. Ook het stemgedrag van ABP als aandeelhouder in de fossiele sector is geregeld tegenstrijdig met het Parijsakkoord. Daarnaast is aangetoond dat duurzame investeringen minimaal even rendabel zijn als fossiele investeringen en dat terugtrekken uit investeringen in bijvoorbeeld olie- of kolenprojecten geen negatieve gevolgen heeft voor de pensioenuitkeringen. Dit betekent dat er geen relevante argumenten meer zijn voor ABP om hun portefeuille niet sneller te vergroenen en volledig uit de fossiele sector te stappen. Daarom roepen wij ABP op: nu is het moment, doe mee, verduurzaam je portefeuille en haal die investeringen uit fossiel! Voor onze toekomst en de generaties na ons.
  3.557 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Bas, Emiel, Jasmijn, Peter, Sanne en vele anderen Picture
 • Klimaatonderwijs in het geneeskundecurriculum
  https://www.youtube.com/embed/x-0PDd_6WnI?cc_load_policy=1
  10 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door de CO₂-assistent & Zorg voor Klimaat Picture
 • Leidse ambtenaren willen een fossielvrij pensioen!
  De uitstoot van fossiele brandstoffen vormt de kern van de klimaatcrisis. In het wereldwijde Parijsakkoord van 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden Celsius te beperken. Om deze doelen te halen moeten olie-, kolen- en gasbedrijven hun geplande productie verminderen en stoppen met investeren in nieuwe kolencentrales, olie- en gasvelden. Toch wordt er per pensioendeelnemer duizenden euro’s van ons eigen pensioengeld (alles bij elkaar zeker €17,4 miljard) geïnvesteerd in de fossiele industrie. Als deelnemers vragen wij het ABP dringend om de investeringen in de fossiele industrie per direct terug te trekken en het vrijgekomen geld te investeren in duurzame bedrijven. Financiële risico’s Behalve met onze gezondheid en het klimaat, neemt het ABP hiermee ook grote financiële risico’s. Al jaren dalen de rendementen van de fossiele industrie. Nu met de coronacrisis is de waarde van ABP’s fossiele investeringen sinds eind 2019 gekelderd met 44% (onderzoek april 2020), terwijl niet-fossiele investeringen ‘slechts’ 26% minder waard werden. Mede door de fossiele investeringen heeft de dekkingsgraad van het pensioenfonds een historisch laagterecord bereikt van 82%. Het zou zomaar kunnen dat pensioenuitkeringen gekort worden. Eerdere actie vanuit Leiden Al in 2017 stuurde de toenmalige manager van de concernstaf namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden al een brief naar ons pensioenfonds het ABP. Met deze brief hebben ze het ABP verzocht om afscheid te nemen van de investering in fossiele brandstoffen. De brief die toen verstuurd is vind je hier: https://leiden.notubiz.nl/document/5294023/1/0_%2002_%20Brief%20Wethouder%20Damen%20d_d_240417%20Brief%20fossielvrij%20ABP Deze actie is een initiatief van een groep bezorgde Leidse ambtenaren. We bouwen allemaal verplicht pensioen op bij ABP. Je kan deze petitie ook ondertekenen als je niet bij de Gemeente Leiden werkt of geen deelnemer bent van het ABP. Wij zullen hier een onderverdeling in maken bij het aanbieden van de petitie. Stuur de petitie door naar je collega's waarvan je denkt dat ze de petitie ook willen ondertekenen!
  158 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Sara Reijnders
 • Stop met beleggingen pensioengeld zorg in ziekmakende industrie.
  Het is paradoxaal en ongelooflijk dat pensioengeld van hardwerkende zorg & welzijnverleners wordt belegd in: - De fossiele industrie die tegen alle klimaatwaarschuwingen in gewoon doorgaat met het bouwen van nog meer van kolen-, olie- en gasbedrijven. - De wapenindustrie die bijvoorbeeld het bombarderen van ziekenhuizen en scholen in oorlogsgebieden mogelijk maakt. - En soms zelfs nog in de tabaksindustrie die bewust veel mensen verslaafd maakt aan tabak met alle gevolgen van dien. Je kan deze petitie ook tekenen als je geen zorg of welzijnsverlener bent, hier houden we rekening mee in het aanbieden! Deze petitie is een initiatief van: Bram Zuur (MDL-arts, SPMS), Corinne Collette (gepensioneerd huisarts, SPH), Anna Westra (Kinderarts, PFZW) en Hugo Touw (Intensivist, ABP). En wordt onderschreven door de volgende personen, beroepsverenigingen, zorg & welzijn instellingen en organisaties: Matthijs Botman (Plastisch chirurg, ABP), Naomi Stol (Verpleegkundige, PFZW), Ernst Kuipers (MDL arts, voorzitter RvB Erasmus MC, ABP), Diederik Gommers (Intensivist, voorzitter Vereniging Intensive Care, ABP), Raad van Bestuur Radboudumc, Serge Zweers (MDL-arts, SPMS), Wanda de Kanter (TabakNee), Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut, Annemiek van der Kraan (Verloskundige, SPV), Raad van Bestuur OLVG, Artsen voor Vrede (NVMP), Raad van Bestuur UMC Groningen, Joris Botman (Fysiotherapeut, SPF), Raad van Bestuur UMC Utrecht, Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis, Johan Mackenbach (Emeritus hoogleraar Maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC), Shakib Sana (Huisarts, SPH), Wendy Jansen (Doktersassistente, PFZW), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, Drs. Cathy C. van Beek MCM (Leading Sustainable Health Care), Iris Wichers (Huisarts en werkgroep Zorg voor Klimaat), Sander de Hosson (Longarts), Bert Keizer (Gepensioneerd specialist ouderengeneeskunde), Abdelmajid Ghalit (Apotheker, SPOA), René van der Luer (Dierenarts, SPD en Caring Vets), Lidwien Boons (Huisarts, aandachtsgebied duurzame zorg), Bob Brauwers (Ziekenhuis beleidsfunctionaris, PFZW), Anne Roosendaal (Specialist ouderengeneeskunde en De Klimaatdokter), Alex Burdorf (Erasmus MC), Hans in ’t Veen (Longarts, bestuurslid LAN), Hugo Sleegers (gepensioneerd tandarts, SPT), Anouk Remmelzwaal (Psychiater, PFZW), Harm Scholten (Intensivist, SPMS), Ronald Smit (Arts Maatschappij en Gezondheid, Straatdokter, ABP), Henk Jans (Voorzitter Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde), May-May Meijer (Ervaringsdeskundige afdeling Psychiatrie UMC Utrecht, voorzitter Peace SOS, ABP), Tibor Poelmann (Huisarts, SPH), Thijs de Vos (Arts onderzoeker LUMC en Sanquin, finalist Heel Holland Bakt). Ondersteun jij ook? Teken de petitie! Onze oproep is gericht aan de volgende pensioenfondsen:  Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)    Pensioenfonds voor vrijgevestigde medisch specialisten (SPMS)  Pensioenfonds voor huisartsen (SPH)  Pensioenfonds voor fysiotherapeuten (SPF)  Pensioenfonds voor verloskundigen bij (SPV)  Pensioenfonds voor dierenartsen (SPD)  Pensioenfonds voor apothekers (SPOA)  Pensioenfonds voor tandartsen (SPT)  Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP) *ABP heeft tijdens deze petitie, in oktober 2021, besloten te gaan stoppen met fossiele beleggingen, we hopen dat bovenstaande fondsen dit voorbeeld volgen. Alle bovenstaande pensioenfondsen beleggen nog in fossiele bedrijven en in wapenbedrijven. Bij verschillende van bovenstaande fondsen is nog aannemelijk dat zij via derden in tabaksproducenten beleggen, transparantie hierover ontbreekt. Lees hier het onderzoek wat voor pensioendeelnemers is uitgevoerd naar deze fondsen: https://tinyurl.com/rapportzorgenwelzijnsfondsen We roepen onze pensioenfondsen op om vóór klimaatresoluties te stemmen van het initiatief Follow This die op aandeelhoudersvergaderingen worden ingediend om bedrijven zich te laten houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Zie hier meer informatie over Follow This: https://follow-this.org/follow-this-climate-targets-resolutions-in-2021/. Meer achtergrondinformatie over deze oproep en deze pensioenfondsen is te vinden via http://www.groen-pensioen.nl/ Of benader ons voor vragen of meer informatie via: [email protected]
  6.496 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Bram, Corinne, Anna, Hugo .