• GroenLinks, pak de wooncrisis aan!
  Een gure neoliberale wind waaide de afgelopen tien jaar over het landelijk woonbeleid. Ministers Blok (VVD) en Ollongren (D66) hebben het woonrecht en de volkshuisvesting vakkundig afgebroken. Marktdenken en winstbejag kwamen centraal te staan, in plaats van ons recht op wonen. Zo moesten sociale huurwoningen wijken voor de vrije huurmarkt met hoge huurprijzen. De sociale huursector ging op slot voor middeninkomens en huurders in de sociale en vrije sector kregen forse huurstijgingen te verstouwen. Jongeren krijgen bijna alleen nog tijdelijke huurcontracten - als ze überhaupt al iets vinden. Ruttes kabinetten hebben met dit neoliberale wanbeleid een heuse wooncrisis veroorzaakt. de kloof tussen huurders en kopers wordt alsmaar groter. De politiek moet breken met dit beleid. Daarom eisen wij dat we weer een minister van Volkshuisvesting krijgen, die met stevig beleid zorgt voor: 1. Meer sociale huurwoningen en een bredere sociale huursector. 2. Betaalbare huren en regulering van de vrije sector. 3. Meer zekerheid en een sterkere positie voor huurders. Het probleem is duidelijk. Maar zonder druk van buitenaf krijgen we dit niet voor elkaar. Stuur daarom een oproep naar GroenLinks om zich in te spannen voor woonrecht. Met elkaar zorgen we dat politieke partijen van links tot rechts de echte oplossingen voor de wooncrisis hoog op de agenda zetten in de verkiezingsstrijd. En koersen we aan op een nieuw kabinet dat met woonbeleid komt - in plaats van wanbeleid. Lees meer op www.wegmetdewooncrisis.nl
  940 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Schrap de Rotterdamwet uit het wetboek!
  Waar moeten deze mensen dan heen, als zij geen recht meer hebben op woningen in de betreffende steden? Mogen wij deze mensen zomaar het recht ontnemen om te wonen? En dat alleen maar omdat zij pech hebben op de reguliere arbeidsmarkt? Of omdat zij andere problemen hebben, waardoor een betaalde baan niet binnen hun bereik ligt? In de wijk Groenewoud in Tilburg is onlangs deze wet van toepassing verklaard op 700 woningen! Dit is pure discriminatie - je moet het probleem bij de wortel aanpakken: oplossen van de woningnood! Door deze wet zijn er inmiddels al 52.000 woningen in Nederland onbereikbaar gemaakt voor hele bevolkingsgroepen. [3] Met jouw handtekening kunnen we laten zien dat wij als burgers deze onrechtvaardige wet niet accepteren en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen oproepen om de wet te schrappen uit het wetboek! [1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0019388/2018-06-13 [2] https://www.socialevraagstukken.nl/rotterdamwet-is-mislukt/ [3] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2358728-met-omstreden-wet-weren-gemeenten-bijstandsontvangers-in-kansarme-wijken.html
  292 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Lidwien en Luuk Wiewel-Woltring & FNV Uitkeringsgerechtigden
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Midden-Groningen!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  6 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Anno Slor
 • Geef dieren een Minister
  Omdat er jaarlijks 650 miljoen dieren een kort en gruwelijk leven leiden in donkere stallen zonder het daglicht te zien. Omdat er 1.8 miljoen dieren per dag in Nederland geslacht worden, waarvan, door de massaliteit, 120.000 onverdoofd. Omdat kalfjes direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald worden en na een paar dagen op lange transporten gaan om elders vetgemest te worden. Hun moeders leven geen 22 jaar zoals vroeger maar moeten met 5 jaar geslacht worden omdat ze volledig uitgemolken en gebaard zijn. Kippen mogen maar 6 weken leven in grote schuren met 50.000 tot 200.000 boven op elkaar. Dit is maar een greep uit de structurele lijdensweg van de dieren in de veehouderij. Dit moet stoppen. Door dierenwelzijnsorganisaties, middelbare scholieren en bedrijven die zich bezighouden met plantaardig voedsel te mobiliseren, kunnen we de boodschap breed uitdragen. Zo zorgen we dat we zo veel mogelijk handtekeningen kunnen aanbieden aan de lijsttrekkers van politieke partijen die na de verkiezingen in maart een coalitie gaan vormen. Met jouw steun kunnen we ze ervan overtuigen dat er een Minister van Dierenwelzijn moet komen!
  2.121 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Nancy de Heer
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Zeist!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  10 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Liesbeth Raymakers
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Helmond!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  10 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Francis Bevers
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Almere!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  36 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door hans koelman
 • Houd Duimdrop Rotterdam open!
  1 op de 3 kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Duimdrop zorgt er voor dat kinderen veilig kunnen buitenspelen via containers vol met met speelgoed op openbare pleinen. Dit is een recht van ieder kind: de straat op kunnen voor bezinning en vermaak zonder tekortkomende middelen of zorgen om geld. Wethouder Sven de Langen (CDA) vindt dat Duimdrop moet sluiten en dat er een efficienter alternatief moet komen. Overigens is de wethouder nooit in gesprek gegaan met BSW Rotterdam, de organisatie achter Duimdrop, en worden er vanuit hem of de gemeente verder geen plannen uitgevoerd om a) Duimdrop te evalueren om te kijken waarom er nood is aan een alternatief en b) met een eigen, gelijkwaardig alternatief te komen. Na ophef vanuit andere partijen en protestacties vanuit de kinderen zelf, is er enkel besloten om Duimdrop in 2021 nog wel te financieren. Vanaf 2022 wordt de subsidiekraan dichtgedraaid. Dit is uitstel van executie, want de kinderen worden hiermee alsnog in de steek gelaten. Deze kinderen zijn massaal gaan protesteren, online en op straat, met zelfgemaakte borden. Ze doen er alles aan om gehoord te worden en verdienen dat ook. Laat de gemeente Rotterdam Duimdrop dan ook niet zomaar sluiten in 2022. Teken de petitie en eis een herziening van dit plan! Het welzijn en de veiligheid van kinderen die opgroeien in armoede zou een prioriteit moeten zijn, in plaats van te worden gezien als een overbodige uitgave.
  171 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door H Emine
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Hof van Twente!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  41 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Frits de Groot
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Schagen!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  9 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door yvonne linden
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Hollands Kroon!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  6 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door trudy van der van der linden
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Hoeksche Waard!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  89 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Fija de Baat