• Slopen? Nu even niet!
  10 argumenten voor een moratorium op onnodige sloop: 1. Nederland kent opnieuw woningnood met een woningtekort dat vergelijkbaar is met midden jaren ‘60. Maar anders dan toen zijn die tekorten nu veroorzaakt door al decennia tekortschietend beleid. 2. Om de tekorten in te lopen is een nieuwbouwproductie van 100.000 woningen per jaar nodig; terwijl de huidige productie slechts 2/3 daarvan bedraagt. Het verhogen van die productie is om verschillende redenen problematisch: gebrek aan arbeidskracht, locaties en stikstofruimte. Stoppen met onnodige sloop is eenvoudig en werkt meteen. 3. Tegelijkertijd worden jaarlijks ruim 11.000 woningen gesloopt, voor het merendeel (9.000) goed bewoonbare woningen van door woningcorporaties, gesloopt. Door sloop en verkoop is de totale voorraad sociale huurwoningen in de afgelopen jaren met ruim 3% afgenomen en het aandeel betaalbare woningen gehalveerd terwijl de behoefte aanzienlijk is gestegen. 4. De nieuwbouw die daarvoor in de plaats is gekomen, is te weinig, altijd duurder en vaak ook voor een andere doelgroep (midden - en hogere inkomens). Dit terwijl huurders en woningzoekenden het qua woonlasten toch al zwaar hebben en er in onze steden onvoldoende betaalbare woningen zijn voor cruciale professionals in onderwijs, veiligheid en zorg. 5. Terwijl corporaties aan de ene kant jaarlijks 9.000 woningen slopen, bouwen ze er aan de andere kant jaarlijks evenzoveel tijdelijke (flex-)woningen voor terug. Flex-woningen zijn niet alleen financieel zeer inefficiënt; de bouw ervan heeft ook weer milieu-impact. Niet slopen maar opknappen van misschien iets verouderde complexen zou minimaal het grootste deel van de behoefte aan flex-woningen in kunnen vullen. 6. De sloopplannen van woningcorporaties gaan inmiddels zo ver dat wat er nog van onze vooroorlogse sociale woonbuurten over is – en dat is inmiddels alleen al daarom kostbaar erfgoed waarop we juist zuinig moeten zijn! – gesloopt dreigt te worden. 7. Sloopafval is inmiddels een van de grootste afvalstromen in Europa. Onder leiding van Frans Timmermans is de Europese Commissie daarom bezig onnodige sloop te minimaliseren door het stellen van stringente voorwaarden aan sloop en recycling van sloopafval. Ook Nederland zal daar aan moeten gaan voldoen. 8. Bovendien raakt ook het voor de bouw beschikbare ‘CO2-budget’ op. De CO2 die we nog kunnen uitstoten om onder de 1,5 ⁰C temperatuurstijging te blijven is met de huidige emissiesnelheid binnen 7 jaar bereikt. Sloop voor nieuwbouw zoals dat nu gebeurt betekent zeer grote onnodige CO2 emissies. Levensloop-verlenging door renovatie, is het enige duurzame alternatief, daarover zijn alle deskundigen het eens. 9. En dan hebben we het nog niet over het ook in Nederland groeiende aantal daklozen en de vele vluchtelingen die een beroep op ons doen. Grondwettelijk en mensenrechtelijk zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor iedereen. Met de recente komst van tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne, is simpelweg elke beschikbare woning NU nodig. 10. Slopen kan nu dus even niet! De omgang met onze woningvoorraad moet zuiniger en socialer! Daarom vragen wij aan gemeenten en corporaties een directe stop op het slopen van woningen in te voeren. Nu! Teken en deel deze petitie! Deze petitie wordt gesteund door de volgende organisaties - Bond Precaire Woonvormen, Amsterdam - Recht op de stad, Rotterdam - Woonprotest, Amsterdam - Woonopstand, Rotterdam
  951 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door André Thomsen
 • Elke trein een toilet!
  Zolang we toiletten niet verplicht maken in de wet, is het altijd afhankelijk van vervoerders als de NS en Arriva of van afspraken in concessies of er wel of geen toilet aan boord is. Daarvoor is deze beschikbaarheid te belangrijk. Beschikbaarheid in veel treinen is niet genoeg, we moeten dit echt landelijk regelen. Alleen zo kunnen reizigers met beperkingen, problemen met de blaas of buik vertrouwen op een veilig en beschikbaar openbaar vervoer.
  1.110 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Pleeback/ Greetje van Amstel
 • Houd het Centrum voor Psychotherapie open!
  Het CvP redt vanwege de klinische behandelsetting levens. Door de manier waarop een persoonlijkheidsstoornis zich uit is een ambulante behandeling (wekelijkse afspraken van 40-45 minuten) lang niet altijd voldoende. Daarbij biedt de klinische setting een veilige omgeving om te werken aan deze klachten. Vaak gaan persoonlijkheidsproblemen samen met heftig wisselende emoties (emotieregulatieproblemen) en depressieve klachten; medecliënten en de staf zorgen samen voor een veilig vangnet en kunnen zo letterlijk levensreddend zijn. Door dag en nacht met lotgenoten te zijn voel je dat je er niet alleen voor staat, je doet het samen. Uitzichtloosheid verandert voorzichtig in een beetje perspectief en vervolgens in vertrouwen en in hoop. Die hoop dreigt te worden weggenomen vanwege geld. Het hogere management van Pro Persona gaf aan dat het niet meer te bekostigen is en dat zorgverzekeraars niet overtuigd konden worden om het zorgplafond (het bedrag wat zorgverzekeraars maximaal willen vergoeden) te verhogen. Het geld is op en de wachtlijsten zijn te lang. Hierin is het CvP helaas niet uniek. Steeds meer GGZ instanties vallen om door de jarenlange bezuinigingen in de GGZ en de macht van zorgverzekeraars om te bepalen waar geld aan mag worden uitgegeven. Door het Centrum voor Psychotherapie te sluiten zouden andere mensen, die goedkoper te behandelen zijn, eerder aan de beurt komen. Het mag echter niet zo zijn dat cliënten, die al zo vaak tussen wal en schip vallen in de GGZ vanwege de te lange wachtlijsten, nóg meer moeten lijden. Meerdere mensen zouden er zonder deze prachtige plek in Gelderland niet meer zijn geweest. Laat deze bijzondere plek bestaan en geef toekomstige cliënten ook de kans op nieuw levensgeluk. Teken en deel deze petitie! #HoudCvPOpen!
  7.594 van 8.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Cliënten, ex-cliënten en behandelaars van CvP
 • Ik ga in gesprek over extreemrechts
  De publieke steun van Thierry Baudet voor de Russische inval in Oekraïne heeft een nieuwe groep mensen de ogen geopend voor de gevaren van extreemrechts. We spreken ons daarom niet alleen uit tegen extreemrechts, maar gaan ook het gesprek aan met mensen in onze persoonlijke omgeving die overwegen op extreemrechtse partijen te stemmen. Zo kunnen we de politiek van haat en uitsluiting een halt toeroepen. Ik ga het gesprek aan en teken daarom deze petitie!
  82 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Teken voor een duurzame gemeentepolitiek in Nijmegen!
  De noodsituatie voor klimaat en ecologie zijn al uitgeroepen in de Gemeente Nijmegen! B&W en de (nieuwe) raad, handel daar dan ook naar! De ondertekenende organisaties en personen staan in grote lijnen achter eisen van de klimaatcoalitie Nijmegen. Wil je meer weten over hoe wij onze eisen willen laten uitvoeren? Op onze website wordt er per eis uitgelegd welke concrete stappen de politieke partijen moeten nemen. https://klimaatcoalitienijmegen.nl/eisen/#crisis Teken de petitie en help mee in Nijmegen een echt daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid te realiseren!
  286 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Netwerkgroep Klimaatcoalitienijmegen
 • Voor échte sociale huur in Amsterdam Nieuw-West
  Dit speelt niet alleen in Amsterdam Nieuw-West, in heel Nederland is er een wooncrisis gaande. Het is tijd dat wij ons verzetten tegen gentrificatiebeleid van gemeenten en wooncorporaties en ons hard maken voor échte sociale huur. Deze petitie is ondertekend door: Actiegroep Niet te Koop BIJ1 Amsterdam Bond Precaire Woonvormen Amsterdam Buurtplatform van Deyssel de Groene Gemeenschap de Nieuwe Meent de Torteltuin DENK Amsterdam Democratische Socialisten Amsterdam Internationale Socialisten Amsterdam Huurdersvereniging de Pijp New Metropolis Nieuw-West Melissa Koutouzis, het woonprotest Platform Stop Racisme Recht op de Stad - Rotterdam Ru Pare Vondelbunker Vrijcoop Wij weigeren de huurverhoging Wooncooperatie Het Nieuwe Bajesdorp Woonoproer Haarlem Woonopstand Woonprotest - Amsterdam Woonrevolte - Amersfoort Woonverzet - Den Haag Woonrevolutie - Leiden
  446 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door De Bundel
 • Laat de AOW gewoon meestijgen. Zet ouderen niet op achterstand!
  Vanwege de inflatie wordt alles steeds duurder. Terecht maakt dit nieuwe kabinet daarom werk van het verhogen van het minimumloon en bijstandsuitkeringen. Tot nu zijn de lonen, uitkeringen én AOW aan elkaar gekoppeld: verhoog je het één, dan stijgt het ander tegelijk mee. Zo kun je inflatie en andere prijsstijgingen opvangen en dit voor iedereen gelijk doen. Dit kabinet is van plan die koppeling los te laten, waardoor mensen met een AOW-uitkering nog veel minder kunnen kopen van hun pensioen. De afgelopen jaren zijn ouderen er al amper op vooruitgegaan, doordat pensioenen niet zijn geïndexeerd aan prijsstijgingen. Met de ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon zorgt dit kabinet ervoor dat ouderen in de toekomst er netto nog veel verder op achteruit gaan. Voor onze huidige en toekomstige senioren zorgt dit voor een AOW waar niet van te leven valt. Zo kunnen we onze ouderen niet behandelen!
  42.332 van 45.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jos van Breemen
 • Niet langer ‘Kansen te Koop’ in het onderwijs!
  De coronacrisis heeft de bestaande onderwijsongelijkheid alleen maar vergroot. Nu de scholen weer open zijn, heeft de overheid eenmalig 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om leerachterstanden weg te werken. Wanneer deze geldstroom na twee jaar ophoudt, zullen sommige corona-leerachterstanden zijn weggepoetst; maar de ongelijkheid blijft bestaan. Bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding dragen bij aan onderwijsongelijkheid. Tegenwoordig maken 1 op de 3 kinderen in het voortgezet onderwijs en 1 op de 4 in het basisonderwijs gebruik van bijles, huiswerkbegeleiding en (Cito)toets- en examentrainingen. Deze vormen van onderwijs zijn uitgegroeid tot een miljoenenindustrie van 200 miljoen per jaar. Bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding zijn duur en worden ingezet om een voorsprong te creëren, in plaats van achterstanden weg te werken. Kinderen mogen hier niet de dupe van zijn: wij willen gelijke kansen en goed onderwijs voor ieder kind. Wij willen een Nederland waar kansen niet te koop, maar op school te verkrijgen zijn.
  624 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door De Nationale DenkTank Picture
 • Stop Femicide!
  1. Preventie vanuit het onderwijs, de overheid en de media Ten eerste vinden wij dat er vanuit het onderwijs een bijdrage moet worden geleverd aan het voorkomen van femicide. Daartoe richtingen wij ons met deze petitie tot de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Uit onderzoek van Atria en Rutgers blijkt dat een derde van de Nederlandse jongeren geweld onder bepaalde omstandigheden geoorloofd vindt. Zo vindt 1 op de 10 jongeren dat mannen hun vriendin mogen slaan om respect af te dwingen. Onderzoek laat ook zien dat veel gendergerelateerd geweld het gevolg is van genderstereotypen: diepgewortelde ideeën over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Zoals het idee dat mannen stoer en dominant moeten zijn en vrouwen zorgzaam en onderdanig. Door in het onderwijs aandacht te besteden aan gezonde relationele vorming en het doorbreken van genderstereotype denkbeelden die een aanleiding vormen voor geweld, wordt er bijgedragen aan de preventie van geweld onder jongeren. De overheid moet daarom meer investeren in goede seksuele- en relationele vorming op school én daarbuiten. Wij pleiten ook voor meer publiekscampagnes om de opvattingen en beeldvorming rondom geweld tegen vrouwen in Nederland te verbeteren. Tenslotte doen wij een beroep op de verantwoordelijkheid van de media. Media hebben een educatieve, vormende rol. Wij verzoeken de media zich bewust te zijn van victim blaming in hun berichtgeving rondom geweld tegen vrouwen: trek het slachtoffer niet in twijfel en suggereer niet dat zij aanleiding heeft gegeven voor het geweld dat haar is overkomen, maar geef de ernst van femicide aan. 2. Preventie vanuit veiligheid en justitie Om de bescherming van slachtoffers van femicide te vergroten, pleiten wij voor het toevoegen van een module ‘femicide’ aan de initiële opleiding voor de politie. Voor politieambtenaren die hun opleiding afgerond hebben stellen wij een bijscholing voor, om de achterstand met betrekking tot de kennis over femicide te compenseren. Daarnaast roepen wij op tot deskundigheidsbevordering van meldkamerfunctionarissen en van wijkteams, om hen te trainen op het herkennen van het patroon van geweld dat voorafgaat aan femicide. Femicide ontstaat niet in een vacuüm, geweld tegen vrouwen reflecteert een structureel maatschappelijk probleem. Een meer gendersensitieve aanpak kan zorgen voor betere bescherming van (potentiële) slachtoffers en het voorkomen van herhaling van geweld, want veel vrouwen die nu te maken krijgen met partnergeweld stuiten op moeilijkheden bij het doen van aangifte. Vaak worden hun klachten en angsten zelfs niet serieus genomen. Er vinden gemiddeld 33 geweldsdelicten plaats voordat een vrouw aangifte durft te doen. Voor veel vrouwen blijft een aangifte echter een brug te ver. Ze zijn te bang om niet gehoord of geloofd te worden. We pleiten er ook voor dat er in alle Nederlandse provincies tenminste één politie-eenheid wordt opgericht die specifiek de taak heeft om slachtoffers van (ex)partnergeweld te begeleiden en ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren is een forse investering door de overheid nodig. Daarnaast moet er een maatregel worden ingevoerd die voorziet in de uithuiszetting van veelplegers van geweld. Te vaak wordt slachtoffers verweten dat zij niet bij de gewelddadige partner zijn weggegaan. Het is aan de gewelddadige partner om de echtelijke woning te verlaten, niet hun slachtoffer. Tevens vragen wij de minister van Justitie en Veiligheid om het voorbeeld uit Frankrijk te volgen en daders van (ex-)partner geweld te verplichten tot het dragen van een elektronische enkelband. De ‘Blijf van mijn lijf’ opvanghuizen voor slachtoffers zitten al jaren overvol. Veel slachtoffers van (ex-) partnergeweld kunnen daardoor nergens meer terecht. Daarom pleiten wij voor de oprichting van een instantie waar (potentiële) plegers van geweld terecht kunnen, om een door de overheid gefinancierd behandeltraject te kunnen volgen. 3. Draag de ernst van femicide uit Elk leven van iemand die wordt vermoord is er één te veel. Alleen nu wordt er door de wet onderscheid gemaakt in de strafmaat van verschillende moorden. Hierdoor worden veel daders van moord ten gevolge van (ex)partnergeweld berecht tot een minder lange straf én komt bovenal niet de noodzaak naar voren in het aanpakken van femicide bij veiligheid en justitie. Concreet eisen we een hogere strafmaat dan nu geldt waarbij het gelijk wordt getrokken aan doodslag, na artikel 287 WvSR, artikel 287a: "Hij die opzettelijk een naaste (ex-) partner, gescheiden partner of huwelijkspartner met een seksistisch oogmerk van het leven berooft, wordt als schuldig aan femicide, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren." Hiermee erkent Nederland de slachtoffers en draagt het de ernst van femicide als mensenrechtenschennis daadwerkelijk uit. Ook leidt het tot een betere verzameling van de statistische informatie rondom femicide. Geweld tegen vrouwen mag niet langer alleen het probleem van vrouwen en vrouwenorganisaties zijn. De daders van femicide zijn mannen, maar niet alle mannen zijn daders. We hebben mannen nadrukkelijk nodig om hieruit te komen. Iédereen is nodig, in de strijd tegen femicide.
  3.814 van 4.000 Handtekeningen
 • Onze premies, wij beslissen: verzekeraars, beleg onze premies duurzaam!
  - We willen meer inzicht: de verzekeraars geven ons geen (of weinig) inzicht in waar de beleggingen van onze premies naartoe gaan. Zoals we weten gaat 65% hiervan naar niet-duurzame beleggingen die te maken kunnen hebben met de uitputting van fossiele brandstoffen, kinderarbeid, wapenhandel of ontbossing. - We willen meer invloed: op dit moment hebben wij geen invloed op de beleggingen die worden gedaan met onze premies. - We willen een duurzame toekomst: om onszelf van een duurzamere wereld te verzekeren, willen wij met deze petitie de macht bij de verzekerde zelf leggen als het gaat om het beleggen van de premie. TEKEN DE PETITIE! Dus wil jij jezelf en jouw kinderen verzekeren van een duurzame toekomst? Zet dan deze stap en zorg ervoor dat jouw premie duurzaam wordt belegd. Teken de petitie! #VerzekerJeVanEenDuurzameToekomst [1] https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/september/beleggers-beter-informeren-duurzaamheid
  77 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Marcel Janssen
 • Geen publiek geld naar zwarte piet in Gemeente Midden-Delfland! #DefundZwartePiet
  Ieder Nederlands kind, hier geboren, getogen of net aangekomen, heeft recht op een veilige en inclusieve samenleving. Steeds meer peilingen laten zien dat de meerderheid van Nederland een racismevrij Sinterklaasfeest wil. Helaas wordt hier geen gehoor aan gegeven door veel gemeenten die intochten met zwarte piet blijven faciliteren en zelfs financieren. Met jouw hulp hopen we hier vanaf 2022 een verandering in te brengen. Nu zoveel Nederlandse scholen, bedrijven en steeds meer gemeenten kiezen voor een racismevrije Sinterklaasintocht, is het moment aangebroken voor gemeenten om de volgende stap te zetten. Door deze petitie te tekenen help je ons een dringend beroep te doen op gemeenten om de racistische figuur zwarte piet niet langer te subsidiëren noch te faciliteren. Met deze stap bespoedigen we samen de ingeslagen richting naar een racismevrij Sinterklaasfeest voor de toekomst. Daarnaast willen we hiermee beleidsmatig vastleggen dat blackface op geen enkele wijze gesteund wordt door de gemeente; niet alleen bij de intocht maar overal in onze steden en dorpen, wijken en verenigingen. KOZP is een initiatief van Zwarte Piet Is Racisme-Campagne (een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter) en Stop Blackface (een initiatief van New Urban Collective). Deze brievenactie wordt ondersteund door DeGoedeZaak.
  24 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Geen publiek geld naar zwarte piet in Gemeente Deurne! #DefundZwartePiet
  Ieder Nederlands kind, hier geboren, getogen of net aangekomen, heeft recht op een veilige en inclusieve samenleving. Steeds meer peilingen laten zien dat de meerderheid van Nederland een racismevrij Sinterklaasfeest wil. Helaas wordt hier geen gehoor aan gegeven door veel gemeenten die intochten met zwarte piet blijven faciliteren en zelfs financieren. Met jouw hulp hopen we hier vanaf 2022 een verandering in te brengen. Nu zoveel Nederlandse scholen, bedrijven en steeds meer gemeenten kiezen voor een racismevrije Sinterklaasintocht, is het moment aangebroken voor gemeenten om de volgende stap te zetten. Door deze petitie te tekenen help je ons een dringend beroep te doen op gemeenten om de racistische figuur zwarte piet niet langer te subsidiëren noch te faciliteren. Met deze stap bespoedigen we samen de ingeslagen richting naar een racismevrij Sinterklaasfeest voor de toekomst. Daarnaast willen we hiermee beleidsmatig vastleggen dat blackface op geen enkele wijze gesteund wordt door de gemeente; niet alleen bij de intocht maar overal in onze steden en dorpen, wijken en verenigingen. KOZP is een initiatief van Zwarte Piet Is Racisme-Campagne (een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter) en Stop Blackface (een initiatief van New Urban Collective). Deze brievenactie wordt ondersteund door DeGoedeZaak.
  14 van 100 Handtekeningen