• Geen bedrijvenpand op de grens met vreden
  Omdat de co2 opgenomen wordt door bomen en als je veel bomen in de directe omgeving gaat weghalen om d'r een bedrijvenpand neer te zetten met op nog geen kilometer de grens over het industriegebied van vreden (gaxel) stijgt de co2 uitstoot explosief en helpen we mee aan de opwarming van de aarde en het buitengebied van Winterswijk is rijk aan natuur en dieren, ik vind dat je het niet kunt maken om daar 1000m2 voor om te leggen, vindt u dat ook? Teken dan deze petitie en zorg ervoor dat de natuur gespaard blijft
  1 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Hidde Kremer
 • Verwijder de tijdelijke UMTS-mast hoek Wingerdweg / Sneeuwbalstraat
  In 2014 werd het oude Floraparkbad gesloopt en vervangen door het huidige Noorderparkbad. De UMTS-mast die destijds op het zwembad stond werd voorlopig op de hoek van de wingerdweg/sneeuwbalstraat geparkeerd. Inmiddels is de bouw van het Noorderparkbad al enkele jaren voltooid, maar de mast staat er nog steeds. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat dergelijke nabijheid, van zendmasten als deze, negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de directe omwonenden. Navraag bij de gemeente belooft dat er iemand mee bezig is, maar actie blijft tot nu toe uit. Voor ons is het geduld nu op! Verplaats de mast naar een locatie verder van de huizen!
  4 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Emma Repelaer van Driel
 • Rechtvaardigheid voor de slachtoffers van de Belastingdienst
  Een groep van meer dan 300 ouders die in de afgelopen jaren kinderopvangtoeslag ontvingen, is op grove en bovendien onrechtmatige wijze jarenlang door de Belastingdienst belaagd met verdachtmakingen en financiële claims. Ondanks expliciete waarschuwingen en veroordelingen van de Nationale Ombudsman, de Raad van State en van ambtenaren van het ministerie zelf, zette de dienst de procedures door waarvan zij wist dat ze illegaal waren. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de afkomst van de slachtoffers een rol speelde in deze procedures: de Belastingdienst lijkt met name mensen met een buitenlandse achtergrond te hebben geselecteerd en zich daarbij schuldig te hebben gemaakt aan etnische profilering. Deze manier van handelen heeft catastrofale gevolgen voor de slachtoffers. Mensen verloren hun baan, stortten zich in de schulden en er heeft zelfs iemand zelfmoord gepleegd door de ellende die de vervolging van de Belastingdienst veroorzaakte. Meer bronnen: https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4773721/menno-snel-belastingdienst-toeslagenaffaire-ministerie-van-financien https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/09/ouders-waren-ten-einde-raad-na-stopzetten-opvangtoeslag-a3966620 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4774996/belastingdienst-toeslagen-toeslag-menno-snel-toeslag-kinderopvang
  217 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Clarice Gargard, Jacco Prantl en Hidde Roorda
 • Het redden van mensenlevens is geen misdaad!
  Steeds minder Europese landen zijn bereid om op zee geredde migranten op te nemen. Sinds de nieuwe staatssecretaris Broekers-Knol is aangetreden, onttrekt Nederland zich helemaal aan de verantwoordelijkheid om vluchtelingen te redden en op te vangen. Terwijl zij slachtoffers zijn van het disfunctionerende gezamenlijke Europese vluchtelingenbeleid Met gevaar voor eigen leven is de bemanning van het schip Seawatch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart, een laatste life line voor deze mensen, die anders anoniem op de zeebodem eindigen. De Duitse regering sprong in de bres voor het schip en haar kapitein, maar Nederland neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het eigen falende beleid. Wij, Nederlanders, willen laten zien dat dit niet namens ons gebeurt. Als mensenlevens in gevaar komen, zijn niet hun redders de criminelen. Nederland moet het voortouw nemen in het oplossen van de jarenlange impasse in het Middellandse Zee-gebied en met de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europees Parlement aan de slag met menswaardige oplossingen voor mensen op de vlucht voor honger en geweld. Deze verandering begint met het niet verder criminaliseren van noodzakelijke hulp aan mensen in levensgevaar. [1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/61938467/liberalen-willen-straffen-voor-oppikken-migranten-op-zee
  1.870 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Anticonceptie in het basispakket
  In Nederland wordt anticonceptie op dit moment alleen vergoed voor verzekerden jonger dan 21 jaar. De inzet van de aanpassing van het basispakket voor de zorgverzekering waar donderdag over wordt gestemd is om de pil, ook na 21 jaar, onderdeel te maken van het basispakket. Dit is een goede eerste stap in de richting. Bijna 5,2 miljoen mensen in Nederland gebruiken anticonceptie. De keuze voor een kind is een kwestie van zelfbeschikking en daarom moet anticonceptie voor iedereen gemakkelijk te verkrijgen zijn. Hoewel de prijs van anticonceptie niet hoog is, zijn de kosten voor sommige mensen toch een groot obstakel, zeker duurdere vormen van anticonceptie zoals spiralen en sterilisatie. En dat terwijl anticonceptie in het basispakket door de relatief lage kosten maar een minimale druk op de nationale begroting zal vormen. Bovendien zorgt het huidige beleid voor ongelijkheid. Van alle mensen die anticonceptie gebruiken is 4% van de mannelijke sekse 96% van de vrouwelijke sekse. Dat anticonceptie geen vast onderdeel is van het basispakket zorgt dus voor een ongelijke situatie, omdat vrouwen in het overgrote deel de rekening moet betalen, terwijl: anticonceptie is juist zo fijn voor iedereen! Daarom vragen wij jullie: zorg ervoor dat anticonceptie terugkomt in de basisverzekering! #Anticonceptie4all Bureau Clara Wichmann komt op voor een gelijke rechtspositie van vrouwen en alle mensen in Nederland.
  55.090 van 75.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Bureau Clara Wichmann Picture
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning
  De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om mensen met een hulpvraag van passende zorg en ondersteuning te voorzien. Zodat deze mensen hun leven zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten, kunnen meedoen in de samenleving en langer thuis kunnen blijven wonen. Omdat mensen dat zelf willen en omdat de overheid dat van hen vraagt. In de kranten verschijnen steeds vaker berichten over misstanden wat betreft de zorg en ondersteuning die mensen krijgen. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Zo kreeg iemand die recht had op 6 uur begeleiding, slechts 2 uur begeleiding omdat het budget van het bureau dat de begeleiding bood niet meer uren toestond. Bij een ander bureau wilde degene die begeleiding bood alleen maar met de hulpvrager gamen, terwijl de hulpvrager hier geen behoefte aan had. In andere gevallen wordt gezocht naar de goedkoopste oplossing voor dagbesteding, hulpmiddelen of huishoudelijke hulp. Oplossingen die goed zijn voor de financiën van de gemeente, maar niet passend voor de hulpvrager. Bij de Wmo zou het moeten gaan over de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en hun participatie. Daarom roepen wij u op:
  11 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door ruben kleine
 • Strijd tegen onzichtbaarheid
  Wij zijn Braziliaanse jongeren die op zoek zijn naar een nieuwe kans, wij doen ons best om ons aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden. Wij gaan hier naar school en hebben zowat hetzelfde leven als een regulier Nederlands kind. Wij voelen ons Nederlanders en zijn blij en trots dat we een leven hebben in dit land. Maaaaarrrrr, we hebben een klein probleempje. Wij wonen hier niet op reguliere wijze, wij zijn hier als het ware onzichtbaar en dat is niet altijd leuk. Zoals we al zeiden zijn we soort van onzichtbaar: wij wonen hier wel en leiden ons leven hier, maar niemand weet dat we er werkelijk zijn. Het begint meestal bij de ouders, die naar Nederland komen voor werk en/of een betere toekomst voor overige familie of kinderen. In Brazilië is het namelijk niet heel fijn, de veiligheid is veel minder en het onderwijs is slechter en duurder. Veel ouders weten dat ze ondanks de hele situatie, toch hier een beter leven kunnen leiden. Wij mogen na onze 18e verjaardag niet meer doorstuderen. Voor een studie moet je meestal stage lopen, maar veel bedrijven willen ons niet aannemen. Wij mogen ook vaak niet mee met schoolreisjes. Wij hebben geen toegang tot zorg, dat is soms wel lastig. Stel je bent heel erg ziek of je moet een operatie ondergaan, dan kunnen we dat niet zomaar doen. Daarom willen wij het recht om door te studeren na onze 18e verjaardag, en we willen toegang tot zorg hebben. Het is heel erg belangrijk voor ons. Wij willen op deze manier ons verhaal vertellen en laten merken dat wij hier ook zijn, wij willen niet meer onzichtbaar zijn, wij willen zichtbaar worden! Als er nu niks gebeurt, kunnen wij niet aan onze toekomst werken. Bovendien is bekend dat wanneer een toekomstperspectief ontbreekt misstanden als uitbuiting, woonfraude, verkapte slavernij en mishandeling vaker voor komen bij een leven onder de radar. Dat moet je als samenleving niet willen.Teken daarom deze petitie en steun ons in deze strijd! ***ENGLISH*** We are Brazilian young people looking for a new opportunity. We do our best to adapt to Dutch norms and values. We go to school here and we live the same life as our Dutch classmates. We feel Dutch and we’re happy and proud to be part of this country. Buuuuuttt, we have one small problem: we do not, officially, live here. We are, as it were, invisible. And that’s not a great position to be in… As we said, we are kind of invisible: we live here, and our lives are here, but still nobody knows that we really exist. This usually starts with our parents, who come to the Netherlands to work and build a better future for their children. Life in Brazil is difficult: it’s much less safe, the education is worse, and lots of people can’t afford to study. Many parents know they can make a better life in the Netherlands. We aren’t allowed to continue studying beyond our 18th birthdays. At school, we’re often expected to do an internship - but most companies don’t want to hire us. Often we’re not allowed to go on school trips. We don’t have access to healthcare either, which can be really difficult. If you’re very ill or have to undergo surgery, you can’t do it just like that.. That is why we want the right to continue studying beyond our 18th birthdays, and we want to have access to healthcare. It is very important to us. We want to tell our story and show that we are here too; we no longer want to be invisible, we want to be seen! If nothing happens now, we cannot work on our future. And when you live under the radar, with no prospect of a future, exploitation, abuse, housing fraud, modern slavery become much more common. As a society we shouldn’t want that. So please add your name and support us in this fight!
  752 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door the dreamers amsterdam
 • Bewaartermijn BKR naar 3 jaar inplaats van huidige 5 jaar
  De lange bewaartermijn van 5 jaar is erg lang in vergelijking met ons omringende landen, Duitsland 2 jaar, Belgie 1 jaar. Na betaling van een schuld heeft de consument bewezen niet voor zijn verantwoordelijkheid weg te lopen en dat hij op termijn weer kredietwaardig geacht kan worden. De huidige 5 jaar is gewoon te lang en buitenproportioneel.
  30 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Ron De Boer
 • Huisvesting alleenstaande ouders: #geengezinopstraat
  Er is een concentratie van eenoudergezinnen in sociaal zwakkere wijken. Het is noodzakelijk dat er meer mogelijkheden zijn voor alleenstaande ouders om aan geschikte en betaalbare huisvesting te komen. Veel woningen staan op naam van één partner. Bij een scheiding betekent dit dat er een ouder op straat komt te staan. De opvang is voor hen nu het enige aanbod. Veel ouders verblijven noodgedwongen met hun kinderen veel te lang in de opvang omdat er geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Of ze komen in de schulden doordat de huur te hoog is of moeten bij hun ouders blijven wonen. Zolang de huisvestingsproblematiek niet wordt opgelost, kan een ouder niet werken aan economische zelfstandigheid. Er is een directe relatie tussen het welzijn van de kinderen en dat van hun ouder. Wanneer ouders gebukt gaan onder te veel stress, depressies , angst voor schulden en angst voor ingrijpen door de jeugdzorg omdat ze hun kinderen geen ‘stabiele’ situatie kunnen bieden, zijn zij niet in staat hun kinderen de beste zorg te geven. De kinderen zijn daarbij letterlijk het kind van de rekening. Ook hun toekomst staat op het spel. Alleenstaande ouders hebben een lager resterend inkomen. De eisen van de sociale huurvoorraad en de markthuur knellen voor hen harder dan bij alleenstaanden en tweeoudergezinnen. Gemeenten hebben hier geen afdoende beleid voor ontwikkeld. Wij roepen u op om werk te maken van bescherming van alleenstaande ouders in een kwetsbare woonsituatie en mee te doen aan het formuleren van afdoende oplossingen.
  31 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Pieter Augustijn
 • Staatssecretaris laat rokers stoppen met peuken en verpakkingen weggooien!
  Plastic heeft een slecht effect op milieu, dier en mens en daarom roepen wij je op om bij te dragen aan de oplossing van het plasticprobleem door geen peuken weg te schieten of het cellofaan uit je vingers te laten glippen als je een pakje open maakt. In sigarettenpeuken zit plastic maar ook ammoniak en ander schadelijk gif. Sigarettenpeuken zijn de grootste bron van Oceaan afval in de wereld volgens het World Economic Forum. Meer dan 60 miljoen peuken zijn gevonden in de laatste 32 jaar. Waarom is plastic een probleem? - Plastic soep: Veel plastic komt niet in de prullenbak, maar in het water terecht. Op die manier stroomt plastic van de rivieren, naar de zee de oceaan in. Iedere vier seconde komt er een ton aan plastic afval de oceaan in. Hier hebben dieren last van. Niet alleen doordat ze erin verstrikt raken, maar ook omdat kleine plastic deeltjes in het water terecht komen en dieren die vervolgens opeten. Die kleine plastic deeltjes ontstaan doordat plastic uiteenvalt door zonlicht, zout en golfslag bijvoorbeeld. Uiteindelijk krijgen wij op die manier ook plastic op ons bord. - Microplastics: Het duurt honderden jaren voordat een dun plastic tasje is vergaan. Tot die tijd richt het veel schade aan voor dieren en milieu. Plastic lost niet op, maar het breekt zich af tot er kleine stukjes overblijven, microplastics. Dit komt onder andere in dieren terecht en waarschijnlijk ook in mensen. Wist je dat microplastics ook vrij komen als je bijvoorbeeld de afwas doet met een schuursponsje? Maar ook als je de was doet, of bij sommige scrubs die je gebruikt. - Productie van plastic: 8% van de wereldwijde olieproductie wordt gebruikt voor het maken van plastic. Het maken van plastic en het recyclen van plastic vergt transport en energie en dat brengt ook afval en uitstoot met zich mee. Mogelijk schadelijke chemicaliën – zoals stabilisatoren, weekmakers en kleurstoffen – worden bij de productie van plastic toegevoegd. Deze kunnen ook schadelijk zijn voor onze gezondheid. Steun jij de plastic revolutie? Teken deze petitie!
  29 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Michael Voogsgerd
 • Geacht CVB: Spreek u uit tegen de verdachtmaking van academici!
  De universiteit is geen politieke organisatie. Haar doel is vooral de ruimte te bieden aan academici en studenten om zich kritisch te verhouden tot – en, waar nodig, zich te mengen in – het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. Maar nu liggen de universiteit en haar belangrijkste kernwaarden zélf onder vuur. Niet alleen de publieke legitimiteit van de universiteit staat op het spel, maar ook het welzijn en veiligheidsgevoel van haar medewerkers en studenten. Dit betekent dat we als academisch gemeenschap een debat moeten aangaan over de waarborging van onze academische vrijheid en integriteit. Hoe bieden we, ook binnen onze universiteiten, tegenwicht tegen de normalisering van racisme, misogynie, en autoritarisme? Hoe beschermen wij onze academische kernwaarden tegen de politieke waan van de dag, en voorkomen we dat publiek en universiteit tegen elkaar worden uitgespeeld? En hoeveel ruimte moeten of willen wij eigenlijk bieden aan politici die onze instellingen “ondermijnend” noemen? Ook de bestuurders van onze universiteiten en hogescholen zullen zich actief moeten mengen in het publieke debat. Zij dienen zich uit te spreken tegen deze verdachtmaking van hun medewerkers, en pal te gaan staan voor hun academische vrijheid en onafhankelijkheid. Wij roepen het CvB van de Radboud Universiteit daarom op om hier openlijk stelling in te nemen.
  501 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Diverse RU docenten en hoogleraren
 • EU-geld voor klimaat niet voor de wapenindustrie!
  De EU is nu al de tweede wapenexporteur van de wereld, na de VS. Klimaatverandering is een wereldwijde bedreiging van de veiligheid. Investeren in duurzaamheid levert meer veiligheid op dan investeren in nieuwe wapens. En het levert veel zinvollere banen en vernieuwende technologie op voor Europa.
  874 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Wendela de Vries Picture
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22