• Groninger Museum: stop Artwashing!
  Voor een eerlijke en duurzame energietransitie is het van belang dat maatregelen effectief zijn, en worden betaald door de vervuilers zelf, en niet worden afgeschoven op belastingbetalers.  Daarnaast is het van belang dat bedrijven zich niet verschuilen achter green- of art-washing zodat het grote publiek ook eerlijk geïnformeerd wordt.  Daarom vragen we van het Groninger Museum om niet mee te werken aan art-washing maar zich in te zetten voor een eerlijke en duurzame transitie.
  59 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Extinction Rebellion Groningen
 • Petitie: Martin Bosma (PVV) NIET welkom tijdens Herdenking Slavernijverleden op 1 juli
  Beste bondgenoot, We hebben je nodig. Als we niet in actie komen zal de racistische Martin Bosma, in zijn rol als kamervoorzitter, een krans leggen tijdens de jaarlijkse slavernijherdenking op 1 juli. In onze brief lees je onze redenen waarom Bosma’s aanwezigheid een schande zou zijn voor de slachtoffers, nazaten van tot slaafgemaakten en voor de Nederlandse maatschappij als geheel. Laten we met zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat dit echt niet kan. Teken de petitie en deel die met je familie, vrienden en volgers met het verzoek de petitie ook te tekenen. Strijdbare groet, Initiatiefnemers: Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking
  21.361 van 25.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Nederland Wordt Beter Stichting Picture
 • Mikael en Gohar blijven hier!
  Afgelopen jaren is Mikael zich steeds meer Nederlander en Amsterdammer gaan voelen, net als zijn vrienden en klasgenoten. Hij kan zich (net als zijn lotgenoten) geen ander leven voorstellen en wil er niet aan denken dat hij ineens kan worden weggestuurd naar een land dat hij helemaal niet kent. Want hij hoort in Nederland en wil gewoon na de zomer in de brugklas beginnen. Zonder die voortdurende onzekerheid en stress. Het is belachelijk dat er nog steeds kinderen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid moeten leven met de onzekerheid of ze wel mogen blijven. Daarom komen we nu in actie en hopen we dat Mikael  en Gohar en alle gezinnen die nu al jaren in onzekerheid zitten nu duidelijkheid krijgen en aan hun toekomst in Nederland mogen bouwen. Mikael en zijn moeder moeten in Nederland blijven. Teken deze petitie en deel die met zoveel mogelijk mensen!
  29.671 van 30.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Cedrique Loyson
 • HKU has to disclose and divest all ties to institutes/brands that violate human rights
  Because of the ties the HKU has to Israeli institutions/companies, they are complicit in the atrocities happening to the Palestinians, and risk being complicit in a genocide if we do nothing to stop it. We ask the HKU to end their involvement and lay a foundation to prevent future complicity in human rights violations.
  667 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door HKU free Palestine
 • TU Delft: Commit To Your Own Code of Conduct and Values!
  Why is this important? The best way to address controversial topics and contribute to peace and justice is by following our own Code of Conduct. Currently, censorship and lack of academic space to discuss these topics contribute to a climate of misunderstanding, violence, and misinformation. It is crucial that we not only talk about, but also act in accordance with what is legal, possible, and necessary to maintain our university's integrity and ethical standards. Your signature matters! Together, we can start the conversation to ensure that TU Delft not only adheres to international standards but also fosters an environment where every scholar and student is respected and supported.
  646 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door TUDelft 4Palestine
 • Geen identificatieplicht op onze universiteiten
  Een identificatieplicht zou op vier manieren schade toebrengen aan de academische gemeenschap. Ten eerste belemmert het de functie van de universiteit als publieke instelling. Deze motie stelt voor om de toegang tot de campus te ontzeggen aan iedereen die geen student of medewerker is van die universiteit. Onze universiteiten dienen een publieke zaak. Het publiek moet welkom zijn. Universiteiten moeten een plek zijn waar kennis en ideeën worden uitgewisseld tussen leden van verschillende universiteiten, maar ook met mensen buiten de academische gemeenschap. Ten tweede brengt de identificatieplicht de academische vrijheid in gevaar. Studenten en medewerkers moeten zich kunnen verplaatsen en kennis en ideeën kunnen uitwisselen, zonder het gevoel te hebben dat zij worden gemonitord. Door de identificatieplicht ontstaat het idee dat studenten en medewerkers in de gaten worden gehouden vanwege de uitwisseling van specifieke politieke ideeën en meningen. Dit wordt nog verergerd door de toon van het parlementaire debat, waar de mogelijkheid om discussies en protesten over Palestina te verbieden openlijk wordt besproken. De universiteit moet een plek blijven waar kennis en ideeën kunnen worden uitgewisseld, zonder politieke inmenging. Ten derde passen de identificatieplicht en andere voorstellen niet bij een liberaal-democratische samenleving, waar de vrijheid van meningsuiting, het recht op protest en het recht op vergadering beschermd moeten worden. Het gebruik van surveillance heeft een intimiderend effect op demonstranten, en nog meer op degenen die zich in kwetsbaardere posities in de samenleving of op de universiteit bevinden. De discussie over academische vrijheid, vrijheid van meningsuiting en haatzaaiende uitlatingen worden doelbewust door elkaar gehaald in de parlementaire discussies, terwijl ze gescheiden moeten blijven. Het recht om te protesteren is niet onverenigbaar met de veroordeling van discriminerende, racistische, antisemitische, islamofobe of andere haatzaaiende uitlatingen. De bewering dat welke protesten dan ook antisemitisch waren moet zorgvuldig worden onderzocht, waarbij moet worden erkend dat het gebruik van Palestijnse vlaggen, oproepen tot BDS (boycot, desinvestering, sancties), slogans en keffiya’s op zichzelf geen haatzaaiende of antisemitische uitlatingen zijn. Laat het bekend zijn dat er op onze universiteiten geen plaats is voor antisemitisme, islamofobie of welke andere vorm van haatzaaierij dan ook. In de vierde plaats is de identificatieplicht schadelijk voor een veilig academisch klimaat. Als academische gemeenschap waarderen wij de inzet van de minister om de sociale veiligheid op onze universiteiten te verbeteren. De legitimatieplicht schaadt echter direct de sociale veiligheid op universiteiten. Studenten en personeel mogen niet worden beschouwd als bedreigingen voor de veiligheid, mogen niet gesurveilleerd worden, en moeten worden ondersteund om moeilijke discussies met elkaar te voeren in een ruimte voor geweldloos dialoog. Beleid dat specifiek gericht is op het verbieden van pro-Palestijnse protesten is discriminerend en ondermijnt de kernwaarden van ons instituut. Elk beleid dat het recht om te protesteren voor een enkele groep mensen beperkt, beperkt de vrijheid voor iedereen. Daarmee draagt ​​het bij aan een gevoel van onveiligheid voor iedereen. Tot slot willen wij benadrukken dat wij deze motie zien als onderdeel van een trend waarbij politici invloed willen uitoefenen om de dialoog en het protest op onze universiteiten te beperken. Een trend waartoe ook de toenemende inzet van politie door universiteitsbesturen behoort om studenten en medewerkers (gewelddadig) van de campus te verdrijven. Wij dringen er bij de minister op aan om de academische onafhankelijkheid van politieke macht te verdedigen en studenten te verdedigen tegen politieoptreden. Organisaties die de petitie steunen:   0.7 AOb sectorraad WO&O CasualLeiden CasualRadboud CasualUtrecht (CUU) Dutch Scholars for Palestine (DSP) FNV Leiden Scholars for Palestine Scientist Rebellion Netherlands Stop Harrasment at RU Collective Bent u onderdeel van een collectief of actiegroep en wilt u deze oproep steunen, neem dan contact op met: [email protected]
  1.565 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door 0.7 (ZeroPointSeven) Picture
 • Geen Kerncentrale in de Eemshaven!
  We lichten verder toe dat we tegen de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven zijn, omdat:  1. Kerncentrales extreem duur zijn, mede door alle veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen om omwonenden en omgeving te beschermen tegen het vrijkomen van radioactieve straling en materiaal. Met de investeringsbedragen kunnen beter besparingsmaatregelen genomen worden en andere vormen van elektriciteitsopwekking worden gefinancierd. Leveringszekerheid valt of staat niet met kernenergie. 2. Het erg lang duurt voordat een kerncentrale werkelijk elektriciteit gaat leveren. Het bouwproces alleen al duurt in de orde van 10 jaar. Die tijd hebben we niet, bovendien zijn er andere, veiliger vormen van opwekking die veel sneller te realiseren zijn. 3. Mede door de hoge kosten en de lange bouwtijd gaat kernenergie ten koste van oplossingen voor nu. Liever bijdragen voor sneller te realiseren en kleinschaliger oplossingen dan een megacentrale. 4. Kernenergie kent gevaren en kwetsbaarheden. We hebben bij Tsjernobyl en Fukushima gezien welke gevolgen het vrijkomen van straling kan hebben. Bij grote conflicten dreigt er gevaar, zoals nu bij de grote kerncentrale in Oekraïne. Bij regulier bedrijf is de kans op een ongeluk klein maar de gevolgen kunnen gigantisch zijn. Ook is er een zeer langdurige oplossing nodig gedurende duizenden jaren voor het kernafval dat tijdens het bedrijf ontstaat. Wie weet na zoveel tijd nog waar radioactief afval is opgeslagen en wat er gebeurt als na lange tijd toch materiaal vrijkomt en mogelijk verontreiniging van de omgeving veroorzaakt? 5. Ten slotte is de locatie van de kerncentrale in de Eemshaven een bedreiging voor de Waddenzee. De centrale zal koelwater moeten lozen op het oppervlaktewater en hierdoor zal de zee rond de Eemshaven opwarmen. Daardoor zal het ecosysteem onder druk komen te staan. De status van Werelderfgoed van de Waddenzee brengt met zich mee dat dergelijke grootschalige activiteiten niet mogen worden uitgevoerd op straffe van het intrekken van dit predicaat.
  3.073 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Milieudefensie Groningen Picture
 • Stop de verlaging van de basisbeurs!
  De basisbeurs was vorig jaar met €2000 verhoogd ter compensatie voor de stevige inflatie. De prijs van huur en collegegeld zal in september natuurlijk niet magisch met 2000 euro dalen: Nederlandse steden behoren tot de duurste van Europa en de prijs van levensonderhoud blijft elk jaar sterk stijgen. Studeren zonder ongezonde schulden wordt zo onbetaalbaar voor de gemiddelde student. In plaats van een verlaging van de basisbeurs, zou hij juist verhoogd moeten worden naar meer dan 500 euro per maand, aangezien de prijzen nog steeds stijgen. In 2021 heeft de Sociaal Economische Raad berekend dat destijds een basisbeurs van 476 euro per maand ervoor zorgt dat de gemiddelde student, met een bijbaan en eventuele bijdrage van ouders, zonder veel schulden af kan studeren. Met de inflatie sindsdien doorgerekend betekent dit dat de basisbeurs verhoogd moet worden naar 500 euro per maand in plaats van verlaagd naar 302 euro per maand. Daarom komen studenten uit het hele land in actie! Op 18 mei 14:00 zullen wij in Utrecht op het Domplein protesteren tegen deze onverklaarbare verlaging van de basisbeurs. Studeren moet voor iedereen mogelijk zijn, zonder zorgen over een torenhoge schuld. Wij roepen de Tweede Kamer op om de daling van de basisbeurs vóór september tegen te houden, want inflatie stopt niet in september! Word lid van de whatsapp groep om op de hoogte te blijven: https://shorturl.at/jluE5
  1.086 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door LSVb Landelijke Studentenvakbond Picture
 • Haal de muurschildering van Vaaf niet weg!
  De kunstenaars moeten volgens afspraak en vergunningsbesluit de schildering verwijderen omdat de boodschap politiek zou zijn (en op monumenten mogen geen politieke boodschappen staan). Maar het thema "vrouw, leven en vrijheid" moet natuurlijk helemaal niet politiek gemaakt worden. Het moet juist een vanzelfsprekendheid worden. Om te voorkomen dat dit soort belangrijke boodschappen uit de publieke ruimte verdwijnen moet daarom deze muurschildering blijven.
  1.523 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Wilbert van de Kamp
 • Stop gesleep vluchtelingen en red opvang Huis ter Heide
  De Afghaanse vluchtelingen hebben behoorlijk wat stress en angst achter de rug, voordat de Nederlandse overheid ze naar Nederland haalde. De overheid heeft hier al steken laten vallen, door in 2021 te laat in actie te komen, toen de Taliban de macht in Afghanistan overnam. De vluchtelingen zijn tolken en hun familieleden, die in dienst of opdracht van de Nederlandse overheid onze militairen hebben bijgestaan. Door dit werk is hun leven in Afghanistan in gevaar gekomen. Wij hebben dus een verantwoordelijkheid naar deze mensen toe. De vluchtelingen zijn zeer te spreken over de opvang in Huis ter Heide. Ze hebben per gezin een eigen kamer, krijgen taallessen van een grote groep vrijwilligers en mogen werken in de omgeving. Ze hebben veel steun aan elkaar. Ze maken zich nu al grote zorgen dat ze moeten verhuizen. Deze vluchtelingen hebben de verblijfsstatus en wachten nu op de toewijzing van een permanente woning in Nederland. Als ze vóór 1 juli 2024 het Walaardt Sacré Kamp moeten verlaten, krijgen ze verspreid over Nederland een andere tijdelijke opvanglocatie, wat opnieuw stress en onzekerheid geeft. Wij zijn een groep bezorgde burgers uit Zeist. Wij zijn er trots op dat onze gemeente zo gastvrij is naar deze gezinnen, die het zoveel moeilijker hebben in hun leven dan wij. Wij kunnen het dan ook niet aanzien, dat ze nu weer in onzekerheid verkeren en straks opnieuw tijdelijk worden overgeplaatst. Zij verdienen een veilige en rustige omgeving. Antoon Berentsen, Zeist Arieanne van Kalsbeek, Zeist Gerard van Vliet, Zeist Hans Snel, Den Dolder Maria Hoefnagels, Zeist Martine Folkersma, Zeist Silke Zwart, Zeist Bron foto: Adobe Stock
  2.839 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Hans Snel
 • Een oproep voor medemenselijkheid: het redden van familie in nood is niet crimineel!
  Letland heeft uiterst restrictieve wetgeving. Als hulpverleners kun je worden vervolgd voor hulp aan vluchtelingen op doorreis. Hierdoor worden kwetsbare vluchtelingen aan hun lot overgelaten, met alle gevolgen van dien. Je zou nooit vervolgd mogen worden omdat je mensen in nood hulp biedt. Al langer vragen hulporganisaties aandacht voor de bureaucratische en juridische beperkingen die zij krijgen opgelegd in het redden van mensen op de vlucht aan de Europese grenzen [2]. Nederland moet zowel de mensen op de vlucht als zij die hen hulp bieden beschermen. Teken daarom deze petitie aan de Minister van Buitenlandse Zaken om Appie en Martine te helpen! [1] https://www.investigate-europe.eu/posts/europe-migration-pact-child-detention-lobbying-france-netherlands-eu [2] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/24/italie-legt-ngo-reddingsschip-aan-de-ketting-na-invoering-strengere-regels-voor-oppikken-migranten-a4157986
  14.082 van 15.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Vrienden van Appie en Martine Picture
 • ABP, Nederzettingvrij!
  Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen. Ondanks vele waarschuwingen doet het ABP dit toch door te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij streven ernaar dat ons pensioenfonds deze investeringen staakt en het beleid aanscherpt zodat dergelijke investeringen in de toekomst direct uitgesloten worden.  Vind jij ook dat ABP hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petitie! Over ABP en de nederzettingen: Op 11 december 2023 verscheen het rapport Don’t Buy Into Occupation waaruit blijkt dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ca. US$2,85 miljard belegt in bedrijven – waaronder Cisco Systems, Motorola, Caterpillar en Booking Holdings – die economische activiteiten ontplooien in illegale Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Overeenkomstig de Vierde Conventie van Genève, is het onder het humanitair oorlogsrecht verboden om (delen van) de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied en onder het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, geldt dergelijke vestiging als een oorlogsmisdrijf. De VN Veiligheidsraad heeft sinds 1979 meermaals de illegaliteit van Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden benadrukt en het Internationaal Gerechtshof oordeelde in 2004 dat dergelijke nederzettingen het internationaal recht schenden. Tenslotte oordeelde de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in 2023 nog dat nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden het internationaal recht schenden en resulteren in systematische schendingen van de mensenrechten van Palestijnen.
  3.502 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door ABP Nederzettingvrij