• Abortuspil bij de huisarts!
  De abortuspil kan je nemen als je ongewenst zwanger bent. Deze pil kan veilig en effectief door de dokter worden voorgeschreven. Toch is het zo dat de abortuspil in het Wetboek van Strafrecht staat. Daardoor is een arts strafbaar als dit medicijn wordt voorgeschreven buiten een abortuskliniek. Zolang voor de abortuspil geen uitzondering wordt gemaakt in het strafrecht: - Is het onduidelijk of de dokter legaal de abortuspil mag verstrekken; - Moeten mensen naar anonieme klinieken met enorme wachtrijen; - Zijn vooral kwetsbare groepen die de dokter als vertrouwenspersoon nodig hebben het slachtoffer; - Is het stopzetten van een zwangerschap ontoegankelijk en onnodig emotioneel belastend. Wij vinden dat de abortuspil gemakkelijk beschikbaar moet zijn, zonder onnodige vergunningen of speciale klinieken. Teken daarom deze petitie! Wil je meer weten over de abortuspil? Ga naar http://www.clara-wichmann.nl/nieuws/2016/faq-abortuspil. https://youtu.be/AYUiGu_eyXQ
  6.286 van 7.000 Handtekeningen
 • Manifest: Neem kinderrechten expliciet op in het Global Compact-verdrag
  Het Global Compact-verdrag, beschermt nu de Kinderrechten onvoldoende. Op 20 november, de dag van de Kinderrechten wereldwijd, willen wij duidelijk maken dat er een einde moet komen aan het opsluiten van vluchtelingenkinderen in detentiecentra wereldwijd en dus ook in Nederland! Nederland moet hierin het goede voorbeeld geven en anderen erop aanspreken. In 1990 hebben de Verenigde Naties de rechten van kinderen officieel vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Omdat respect voor kinderrechten zorgt voor goed onderwijs, voor een eerlijke verdeling van rijkdom, beschermt tegen armoede, vervuiling, oorlog, discriminatie en racisme. Kortom, respect voor de rechten van kinderen draagt bij tot een beter leven voor ons allemaal. Wij, ondertekenaars van dit manifest, eisen van onze regering, dat zij ervoor zorgen dat het Kinderrechtenverdrag voortaan gebruikt wordt als basis voor alle internationale wetten, regelgeving en de uitvoering hiervan. Het vastleggen van kinderrechten alleen is niet voldoende, er moeten ook concrete stappen genomen worden. Regering, wees de gids van Nederland gidsland, sta op voor kinderrechten!
  161 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Comite 21 maart Comite 21 maart
 • Deventer steunt Afghaanse vluchtelingen
  Ondanks alle kritiek op het hardvochtige asielbeleid voor Afghaanse vluchtelingen weigert de Nederlandse regering Afghanen meer bescherming te bieden. Uit een onderzoeksrapport van 15 juni van het ministerie van BZ (Ambtsbericht Afghanistan 2018) blijkt de situatie weer verslechterd ten opzichte van het vorige rapport uit november 2017. Ondanks maandenlang protest van kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties heeft staatssecretaris Harbers half juli toch weer aangegeven het huidige beleid zonder noemenswaardige veranderingen voort te zetten. Dit betekent dat uitzettingen naar Afghanistan onverminderd door zullen gaan en vluchtelingen hierdoor in levensgevaar zullen worden gebracht. 12 kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties zijn 'verbijsterd' over de 'onrechtvaardige opstelling van de regering'. Afghanistan is, volgens de Global Peace Index, na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld. De VN-Veiligheidsraad betitelt Afghanistan sinds eind 2017 ook als ‘een land in oorlog'. Verschillende gewapende groeperingen zijn actief in grote delen van het land. Vanuit alle delen van het land zijn mensen op de vlucht. De kranten staan bol van berichtgeving over bloedige bomaanslagen en ernstige mensen- en kinderrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag. In het nieuwe asielbeleid blijft uitgangspunt dat Afghanen terug kunnen worden gestuurd naar deze levensgevaarlijke situatie. In het nieuwe beleid belooft de staatssecretaris wel gezinnen met minderjarige kinderen bescherming te bieden. Maar de Kinder- en mensenrechtenorganisaties verwachten dat het aantal gezinnen voor wie dit in de praktijk iets kan betekenen 'op twee handen te tellen is'. Dit geldt met name voor gezinnen waarvan de Nederlandse overheid zegt dat ze uit een onveilig gebied komen, maar zich wel kunnen vestigen in de hoofdstad Kabul. Omdat Nederland geen Afghaans gebied te onveilig vindt, zijn er nauwelijks gezinnen voor wie dit een nieuw aanknopingspunt kan zijn. Ondanks de belofte heeft Nederland begin augustus een gezin met minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan. Nederland blijft in verhouding tot andere Europese landen ontzettend streng in de beoordeling van asielaanvragen van Afghaanse vluchtelingen. Zo krijgen Afghaanse vluchtelingen in Italië in 92% en in Frankrijk in 84% van de gevallen bescherming. In Nederland is dat slechts 35%. Parallel aan de landelijke protesten richten wij ons, in eerste instantie, op de situatie in Deventer. Wij verzoeken de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Deventer dringend niet mee te werken aan eventuele toekomstige uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen, zo lang de situatie niet drastisch verbeterd is. Diverse gemeentes hebben al het goede voorbeeld gegeven door het aannemen van een motie “vreemd” (voorbeeld Zeist 10 april 2018). Tevens verzoeken wij de huidige BedBadBrood-regeling naar behoefte uit te breiden zodat er geen vluchtelingen op straat belanden. In navolging van onze vliegeractie van afgelopen 26 mei organiseren wij 6 oktober weer een actie met inloop vanaf 13.30 in de Fermerie. Om 14.00 een informatiebijeenkomst met sprekers en aansluitend om 14.45 een flyeractie in de binnenstad gevolgd door weer een vliegeractie aan de IJssel. Amnesty International Afd. Deventer Humanistisch Verbond Afd. Deventer Kerk in Actie Deventer PKN Lebuinus Protestantse Gemeente Schalkhaar/Colmschate Socialistische Partij Afd. Deventer Vluchtelingenwerk Oost Nederland
  99 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Cees Sterkenburg Picture
 • Kinderpardongemeente Hillegom
  Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. De afgelopen maanden hebben al ruim 75.000 mensen via http://www.zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Nu roepen wij u op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden. We willen niet dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland. De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze kinderen, want #zezijnalthuis.
  2 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Frank Moison